ההרשמה לשנת תשפ"ב בעיצומה!!!    : :

שיעורים פתוחים תשעה גנים וכיתות א