ההרשמה לשנת תשפ"ב בעיצומה!!!    : :

שיעורי צפייה מקצועית בבלט קלאסי