ההרשמה לשנת תשפ"ב בעיצומה!!!    : :

טכניקה וחיזוק/פלור בר

שיעור אינטנסיבי ומתקדם המיועד לשיכלול היכולת הטכנית והפיזית של הרקדן, כבסיס וכקרקע פוריה למגוון סגנונות הריקוד. בשיעורים מושם דגש על עבודת חיזוק הגוף והשרירים, וגמישות.